Amsterdam wil één advocatenkantoor

Met het oog op kosten en de complexiteit van juridische problemen wil de gemeente een fullservicekantoor aantrekken voor alle juridische kwesties waar de interne juristen van de gemeente niet mee uit de voeten kunnen. Het is de bedoeling om met ingang van juli 2019 hiervoor nog maar met één extern kantoor zaken te doen. Tot nu toe is de inkoop van juridische dienstverlening verdeeld in zes percelen. Per perceel zijn er contracten met twee advocatenkantoren. Volgens de gemeente zijn de opdrachten vaak ‘complex en expertise- of perceeloverstijgend’, waardoor deze constructie niet goed werkt. Vandaar dat ze nu volledig wil inzetten op  ‘multidisciplinaire dienstverlening’. Naast kostenbesparing is een voordeel van een fullservicekantoor dat daar een ‘vertrouwensband’ mee kan worden opgebouwd. De gemeente laat desgevraagd weten dat kleinere kantoren middels onderaanneming of combinatievorming alsnog aanspraak kunnen maken op juridische opdrachten. De VVD-fractie binnen de gemeenteraad wijst op mogelijke strijdigheid met het clusterverbod dat met het oog op het vergroten van de kansen voor het mkb werd opgenomen in de Aanbestedingswet van 2012. Ook rekenen de grote kantoren hogere uurtarieven, dus zijn er vraagtekens bij de kostenbesparende werking van het model. ‘Er zitten in deze aanbesteding nogal wat aannames die voor ons niet helder zijn.’

Lees meer in het FD.