Jeugd-ggz Rijnmond definitief

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hoeft de aanbestedingsprocedure voor specialistische jeugdhulp niet opnieuw te voeren. De Rechtbank Rotterdam verklaarde alle bezwaren die zes aanbieders van jeugdzorg aanvoerden in kort gedingen ongegrond.

De GRJR omvat 15 gemeenten in de regio Rotterdam en heeft raamovereenkomsten gesloten over de pleegzorg, opname, langdurig verblijf, crisishulp, ambulante hulpverlening en de dagbehandeling. Die onderdelen zullen worden uitgevoerd door 13 hoofdaannemers die alle vormen van jeugdhulp moeten gaan leveren aan de doelgroepen. Dat is fors minder dan voorheen. Alleen al in Rotterdam werkten 80 partijen. Een aantal aanbieders was het niet eens met de aanbesteding, schrijft vakblad Binnenlands Bestuur op 16 november. De bezwaren van deĀ  instellingen waren verschillend van aard. Zo spande Yulius een kort geding aan omdat het van mening was dat het te weinig punten had gekregen in de aanbestedingsprocedure. Aanbieders Yoep, Fier, Virenze en Impegno vonden dat de GRJR te hoge eisen stelde waardoor zij als kleine aanbieders minder of geen kans maakten om mee te dingen in de aanbestedingsprocedure.

Lees meer op Skipr