Publiek vervoer Noorden definitief gegund

De levering van publiek vervoer in Groningen en Drenthe is definitief gegund aan Connexxion en een aantal taxibedrijven. De bedrijven zijn de komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van kleinschalig vervoer, zoals Wmo- en leerlingenvervoer, buurtbussen en vervoer op afroep. De gunning was een complex proces waarbij een van de verliezende partijen, ZCN Totaalvervoer, dreigde een kort geding aan te spannen. In plaats daarvan liet het bedrijf de Commissie van Aanbestedingsexperts naar de klachten kijken. De commissie, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken met als doel het plaatsen van overheidsopdrachten te verbeteren, oordeelde dat drie van de elf klachten gegrond waren. Het oordeel van de commissie is echter niet bindend. Publiek Vervoer ziet op grond van het advies geen aanleiding om tot heraanbesteding over te gaan.

Lees meer op OV Magazine