Aanbesteding energieopslag Texel

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besteedt de realisatie van een energieopslagsysteem bij het zonnepark Everstekoog op Texel aan. Het HHNK trekt daarbij samen op met de gemeente Texel en de stichting TexelEnergie. Het energiepark wordt gerealiseerd op het terrein van de rioolzuiveringsinstallatie. Vorig jaar werd al de aanbesteding gestart voor het zonnepark en nu komt daar het energieopslagsysteem bij. De aanbesteding behelst de levering, de installatie en het onderhoud van een stationair flowbatterijsysteem om de door de 1,6 megawattpiek aan zonnepanelen overdag opgewekte stroom op te slaan en in de avond te gebruiken. Het energiepark Everstekoog is een pilotproject van de Low Carbon Off-Grid Communities (LOGiC). Een samenwerking van Europese partners met als doelstelling om gebieden in Europa dan wel eilanden rond de Noordzee te voorzien van duurzame off-grid-energieoplossingen.

Bron: Smart Storage Magazine