Zuidasdok nu al vertraagd

Het project Zuidasdok van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam heeft al voor de start vertraging opgelopen. De grote infrastructurele operatie is gericht op betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van 4 naar 6 rijstroken en verdwijnt onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt geheel vernieuwd en het stationsgebied krijgt een groene parkachtige inrichting.

Een van de oorzaken van de vertraging is dat de complexiteit van het project groter is dan gedacht. Dat heeft te maken met de locatie. Er worden twee tunnels aangelegd in een van de drukst bereden stukken snelweg van Nederland terwijl het verkeer ongehinderd moet blijven rijden. Verder is de situatie in het gebied – het type ondergrond is regelmatig een risicofactor bij bouwprojecten – anders dan tijdens de aanbesteding door de opdrachtgever is aangegeven. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp van met name het station.

De aanbesteding voor Zuidasdok werd in 2017 gewonnen door het consortium ZuidPlus, bestaande uit Heijmans, Fluor en Hochtief. Het is nog onduidelijk of de extra kosten die met de vertraging gepaard gaan, bij de aannemers of bij opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam terechtkomen. Volgens de woordvoerder zijn het project Zuidasdok en aannemer ZuidPlus tegen verschillende vraagstukken opgelopen die van invloed kunnen zijn op de realisatie en op de planning. ‘Deze liggen zowel in het domein van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer. Zodra we hierover helderheid hebben, worden de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam ge├»nformeerd.’

De gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de ervaringen met de Noord/Zuidlijn laten vastleggen dat ze bij eventuele tegenvallers maximaal 59 miljoen euro hoeft bij te betalen.

Lees verder op het FD